EN SK

FAQ

Aké doklady môžem vytvárať a evidovať v NET firme?

V NET firme môžete vytvárať a evidovať odberateľské faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, objednávky, príjemky a výdajky zo skladu. Evidovať viete aj dodávateľské faktúry. NET firma je prepojená s registračnou pokladňou.

Čo znamená prepojenie NET firmy s registračnou pokladňou?

Vytvorením dokladu prostredníctvom certifikovanej registračnej pokladne sa v NET firme automaticky vytvorí výdajka a dodací list na predaný tovar.

Umožňuje NET firma vedenie skladového hospodárstva?

Pri evidencii dodávateľskej faktúry s položkou označenou ako 'TOVAR' sa v NET firme automaticky vytvorí príjemka k danej faktúre. Taktiež pri vytvorení odberateľskej faktúry alebo dokladu z registračnej pokladne sa pri položke 'TOVAR' vytvorí k danému dokladu výdajka a dodací list.

Na čo slúži prikladanie naskenovaných dokladov, príloh?

Pri evidencii faktúr alebo pokladničných dokladov v softvéri si môžete originál dokladu naskenovať/odfotiť a priložiť ho k zaevidovanému dokladu. Vytvoríte si tak elektronický archív. V budúcnosti tým predídete prácnemu vyhľadávaniu dokladov v krabiciach / zakladačoch. Prostredníctvom tlačidla prílohy k dokladom si potom môžete kedykoľvek priložený dokument/obrázok prezerať alebo vytlačiť.

Viem overiť platnosť IČ DPH mojich partnerov?

Pri evidencii partnera do zoznamu kontaktov, systém automaticky kontroluje správnosť a platnosť zapísaného IČ DPH.

Dokáže systém spracovať daňové priznanie DPH a kontrolný výkaz DPH?

ÁNO. Jedným z výstupov systému je tlačivo daňového priznania DPH, jeho XML formát, a taktiež XML formát kontrolného výkazu.

Zabezpečujete systém archiváciu?

Áno. Každý klient má na svojom účte vytvorený vlastný archív. Archivovanie údajov je zabezpečené ich kryptovaním na základe kľúča - certifikátu priradeného Vášmu kontu, pomocou ktorého ste sa zaregistrovali. Napriek tomu odporúčame klientom, aby si doklady archivovali aj u seba, či už v elektronickej alebo papierovej forme.

Ako dlho je používanie portálu zadarmo?

Po registrácii môžete naplno využívať funkcionalitu portálu jeden mesiac. Po uplynutí tejto doby sa využívanie jednotlivých produktov portálu riadi platným cenníkom.

Kedy a ako platím za používanie portálu NET firma?

Ak máte v mesiaci január menej ako 5 dokladov a 1 konto, môžete portál aj naďalej využívať zdarma.

Ak máte v mesiaci január viac ako 5 dokladov a 1 konto, vo februári Vám bude účtovaný poplatok 10€. Ak máte v mesiaci január 2 alebo viaceré kontá, vo februári Vám bude účtovaný poplatok vo výške 20€.

NET Firma

Online faktúry, pokladne, banka, sklad, registračná pokladňa, databáza kontaktov

Viac o produkte »

NET Zmluva

Evidencia zmlúv, notifikácie termínov, vyhľadávanie, archivovanie

Viac o produkte »

NET Diár

Rezervácia termínov, databáza kontaktov, naj zamestnanec, top služba

Viac o produkte »

NET Podpis

Vytvorenie vlastného podpisu, online podpisovanie dokumentov

Viac o produkte »

NET Doma

Evidencia osobných príjmov a výdavkov, archivácia bločkov, záručných dôb

Viac o produkte »